Sửa lỗi Windows cannot connect to the printer Win 10

Sửa lỗi Windows cannot connect to the printer Win 10

Khi chia sẻ máy in máy photocopy trong mạng Lan báo lỗi như hình:

 Sửa lỗi Windows cannot connect to the printer Win 10

Nhận sửa qua Ultraview Teamview

Các lỗi thường liên quan đến lỗi này:

  • Sửa lỗi Windows cannot connect to the printer Win 10

  • Windows cannot connect to the printer 0011b

  •  Windows cannot connect to the printer 0x0000007c

  • Lỗi Windows cannot connect to the printer The specified

  •  lỗi windows couldn’t connect to the printer. check the printer

  •  Lỗi Windows cannot connect to the printer 0x000001b

  •  Lỗi Windows cannot connect to the printer 0x00004005 win

  • Windows cannot connect to the printer win 7

Trả lời